Ecritoire Antiquites Poidras jean-luc
Ecritoire Antiquites Poidras jean-luc

Width : 68 cm
Height : 88 cm

Category : Antique mirrors > Mercury mirror
Style : Napoléon III
Period : 19th century

Price : 750AEF Back to Top